Welkom!

S&B staat voor Sports & Behaviour. Onze stichting ondersteunt kinderen en jongeren op twee gebieden: Sport en Hulpverlening. Wij streven er naar dat ieder kind met plezier kan sporten. Wij ervaren dat hulpverlening door middel van sport en spel een succesvolle én leuke methode is om jongeren te kunnen helpen.

De Stichting

Om duidelijk te maken dat we geen winstoogmerk hebben, is in 2013 de Stichting S&B opgericht.
Naast initiatiefneemster Tessa Blom, zijn er twee andere bestuursleden: Ageeth Grizell en Renske Wories. 

Geïnteresseerd? Je kunt op diverse manier bijdragen aan een van onze projecten. Een andere manier om de stichting te helpen is om vriend van de stichting te worden. 

Lees het artikel in Helden Magazine

Tessa is geïnterviewd door Helden Magazine over Het Nationaal Sportakkoord. Lees het artikel door er op te klikken!

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Zodat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.