Sportstimulering Speciaal Onderwijs

Stichting S&B is verantwoordelijk voor alle cluster 4 scholen in Amsterdam. Zij hebben leerlingen die vanwege hun gedrag (tijdelijk) niet op het regulier onderwijs zitten. Voor deze leerlingen is het soms moeilijk om een passend sportaanbod te vinden. Dit terwijl het, juist voor hen, vaak prettig is om na schooltijd lekker te kunnen sporten.We regelen leuke clinics onder schooltijd, sportlessen na schooltijd op school en we helpen kinderen om de stap te maken naar een vereniging.

Geef een leerling op

Ken jij een leerling die via ons programma lekker mag gaan sporten? 

Of heb je vragen over jouw kind of een jongere die je begeleid, neem contact op met Tessa.

Bel 06 33 31 53 15 Mail tessa@senb.nu