Sportstimulering Speciaal Onderwijs

Sportstimulering speciaal onderwijs 4 is een landelijk sportstimuleringsprogramma voor cluster 4.

Stichting S&B is verantwoordelijk voor alle cluster 4 scholen in Amsterdam. Zij hebben leerlingen die vanwege hun gedrag (tijdelijk) niet op het regulier onderwijs zitten. Voor deze leerlingen is het soms moeilijk om een passend sportaanbod te vinden. Dit terwijl het, juist voor hen, vaak prettig is om na schooltijd lekker te kunnen sporten.

We regelen leuke clinics onder schooltijd, sportlessen na schooltijd op school en we helpen kinderen om de stap te maken naar een vereniging.